Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Netbull ΕΠΕ από την Adacom AE

Η εταιρεία «IDEAL Holdings Α.Ε.» σε συνέχεια της από 19.04.2022 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 10.05.2022 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή της εξαγοράς του 100% της εταιρείας Netbull ΕΠΕ, έναντι τιμήματος 6,3 εκατ. ευρώ μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ADACOM Α.Ε., η οποία  αποτελεί πλέον τον μοναδικό της εταίρο.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων