Αποφάσεις Χρηματιστηρίου Αθηνών κατ' εφαρμογή του Κανονισμού

Αριθμός Απόφασης  Θέμα   Ισχύς Τροποποίησης Αρχείο

 

Απόφαση 22
 

Ρύθμιση Τεχνικών Θεμάτων Διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης) - Αρχείο Αλλαγών

22/04/2024

 

Απόφαση 23

Καταργήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στη 01/04/2021

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης)

06/04/2021  

Απόφαση 24
 

Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.

28/05/2024
 

«Χορήγηση εκπτώσεων επί των ετησίων συνδρομών των Μελών για το έτος 2016»

30/09/2016

 

Απόφαση 25

Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες

Δείτε προηγούμενη έκδοση της απόφασης

21/05/2024

 

Απόφαση 26

Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της απόφασης)

26/03/2014

Απόφαση 28

Δικαιολογητικά πρωτογενούς εισαγωγής κινητών αξιών στο Χ.Α. 

(Δείτε προηγούμενη έκδοση της απόφασης)

21/05/2024

 

Απόφαση 29

Καταργήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 6/12/2017

   

Απόφαση 30

Καταργήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 13/11/2014.

   

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων