Κατηγορίες Αναμεταδοτών Πληροφορίας ATHEX

A.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΤΗΕΧ:

DATA VENDOR

 • Οποιαδήποτε Νομική Οντότητα που υπογράφει σύμβαση Αναμετάδοσης Πληροφορίας ATHEX απευθείας με το Χρηματιστήριο Αθηνών,
 • Συνδέεται απευθείας με το Χρηματιστήριο Αθηνών, με σκοπό τη λήψη της χρηματιστηριακής πληροφορίας προς αναμετάδοση είτε εσωτερικά είτε σε πελάτες του,
 • Είναι υπεύθυνος για την αποστολή αναφορών δραστηριότητας και πληρωμών προς το ΑΤΗΕΧ.

DATA SUBVENDOR

 • Οποιαδήποτε Νομική Οντότητα, Πελάτης του Vendor, που υπογράφει σύμβαση Αναμετάδοσης Πληροφορίας ΑΤΗΕΧ απευθείας με το Χρηματιστήριο Αθηνών,
 • Συνδέεται εμμέσως με το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΑΤΗΕΧ) λαμβάνοντας την πληροφορία Data Feed από τον Vendor ΑΤΗΕΧ,
 • Δεν επιτρέπεται να αναμεταδίδει την πληροφορία Data Feed σε άλλους Vendors ή Subvendors ΑΤΗΕΧ,
 • Είναι υπεύθυνος για την αποστολή αναφορών δραστηριότητας και πληρωμών προς το ΑΤΗΕΧ.

ATHEX MARKET MEMBER

 • Οποιαδήποτε εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή πιστωτικό ίδρυμα με την ιδιότητα του Μέλους του ΑΤΗΕΧ, που  υπογράφει σύμβαση Αναμετάδοσης Πληροφορίας ΑΤΗΕΧ απευθείας με το Χρηματιστήριο Αθηνών,
 • Συνδέεται είτε απευθείας με το ΑΤΗΕΧ είτε μέσω κάποιου Vendor ΑΤΗΕΧ σκοπό τη λήψη της χρηματιστηριακής πληροφορίας προς αναμετάδοση είτε εσωτερικά είτε σε πελάτες του στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
 • Δεν επιτρέπεται να αναμεταδίδει την πληροφορία Data Feed σε άλλους Vendors ή Subvendors ΑΤΗΕΧ,
 • Είναι υπεύθυνος για την αποστολή αναφορών δραστηριότητας και πληρωμών προς το ΑΤΗΕΧ.

 

B. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΤΗΕΧ (Εταιρίες που συμβάλλονται με Αναμεταδότη Πληροφορίας για την λήψη της πληροφορίας):

NON-DISPLAY

 • Οι Χρήστες Πληροφορίας Non Display χρησιμοποιούν την Πληροφορία ΑΤΗΕΧ με σκοπό την δημιουργία των «Non Display Data», τα οποία έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 • Τα δεδομένα τύπου «Non Display Data» παράγονται, ως προϊόν ηλεκτρονικής επεξεργασίας, από τα δεδομένα της Πληροφορίας ΑΤΗΕΧ (data feed) σε πραγματικό χρόνο,
 • Δεν υπάρχει τρόπος (αλγόριθμος), με τον οποίο ο τελικός χρήστης της πληροφορίας «Non Display Data» να μπορεί να αναπαράγει την αρχική Πληροφορία ΑΤΗΕΧ (reverse engineering). 
   
  Παρακαλούμε δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ: https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/non-display-policy 

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

 • Παρέχει την Πληροφορία ΑΤΗΕΧ σε πραγματικό χρόνο σε Ειδησεογραφικούς Ιστότοπους, με ελεύθερη πρόσβαση (Public Display).

ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

 • Παρέχει την Πληροφορία ΑΤΗΕΧ σε πραγματικό χρόνο σε Τηλεοπτικές Εκπομπές (όπως αυτές ορίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4779/2021).

 

Γ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΤΗΕΧ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ):

ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ (Ιδιώτης Επενδυτής)

 • Κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση Συνδρομητή με Αναμεταδότη Πληροφορίας για την λήψη της Πληροφορίας ΑΤΗΕΧ, με την ατομική του ιδιότητα, για τις προσωπικές του επενδυτικές δραστηριότητες, και όχι ως ανώτατο / ανώτερο στέλεχος, εταίρος, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή  για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου. O συνδρομητής που εμπίπτει στον ορισμό του «Μη Επαγγελματία Συνδρομητή» δεν επιτρέπεται να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τραπεζικό τομέα ή στους τομείς των επενδύσεων ή της χρηματοδότησης και να μην υπόκειται στην εποπτεία αρχής για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί χρηματοπιστωτικών μέσων. Η χρήση της Πληροφορίας από τον «Μη Επαγγελματία Συνδρομητή» γίνεται μόνο για τη διαχείριση της προσωπικής του περιουσίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επεκταθεί στη διαχείριση της περιουσίας τρίτων, έναντι αμοιβής ή όχι.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

 • Κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση Συνδρομητή με Αναμεταδότη Πληροφορίας για την λήψη της Πληροφορίας ΑΤΗΕΧ και δεν εμπίπτει στον ορισμό του Μη Επαγγελματία Χρήστη.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων