ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία αγοράς ΔΑΚ

Σύμβολο ΑΔΑΚ
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
ISIN iNAV GRI99301A004
Κωδικός Reuters AETF.AT 
Κωδικός Reuters iNAV IAETF.AT
Κωδικός Bloomberg AETF:GA 
Κωδικός Bloomberg iNAV IAETF:GA
Χώρα καταχώρησης GR
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά  
Ημερομηνία εισαγωγής 24 Ιαν 2008
Αμοιβή διαχείρισης και θεματοφυλακής 0,375
Αρχική τιμή εισαγωγής 21,76
Πρώτη έκδοση μεριδίων 21 Ιουν 2016
Τύπος εισαγωγής  
Αρχική αξία ενεργητικού / μερίδιο 22,68
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Σχέση μεριδίου / δείκτη  
Υποκείμενη αξία FTSE
Μονάδα δημιουργίας / εξαγοράς 5.000
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 934.675
Μέγιστος αριθμός μεριδίων έκδοσης 934.675
Θεματοφύλακας ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Ειδικοί Διαπραγματευτές ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. , ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
Είδος ΔΑΚ Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο του άρθρου 88 του ν. 4099/2012, Μετοχικό
Τύπος διαχείρισης Παθητική
Νομική μορφή Αμοιβαίο Κεφάλαιο του ν.4099/2012 (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. της οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Επενδυτικός σκοπός Η αναπαραγωγή απόδοσης του FTSE Athex Large Cap Index, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου δείκτη
Αρχική τιμή μεριδίου / Τιμή εισαγωγής μεριδίου στο ΧΑ 1/100 της τιμής του FTSE Athex Large Cap Index κατά την ημέρα πρώτης έκδοσης μεριδίων
Τύποι δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων 1. Με εισφορά σε είδος 2. Με εισφορά μετρητών
Μέγιστη διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης 0,02
Ελάχιστο ύψος εντολών (αγοράς και πώλησης) 200.000
Σχετικά σύμβολα ΕΑΔΑΚ

Στοιχεία διαπραγμάτευσης


Βασικά στατιστικά


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων