Ανακοινώσεις Ομίλου (ως εισηγμένη)

Χρηματοοικονομικό ημερολόγιο 2021

 

 

Ανακοίνωση

Χρηματοοικονομικό ημερολόγιο

5 Φεβρουαρίου 2021 - Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει το χρηματοοικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021:

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2020:                 Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2021:        Δευτέρα 24 Μαΐου 2021
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων:         Δευτέρα 31 Μαΐου 2021
  • Δικαιούχοι μερίσματος - record date (*):                    Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

Σχετικά με τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εάν αποφασιστεί η καταβολή μερίσματος, η ημερομηνία αποκοπής (Παρασκευή 4/6/2021) είναι: α) πριν από την λήξη, στις 18 Ιουνίου 2021 του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τον δείκτη FTSE/ATHEX LARGE CAP (στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει η εταιρεία (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ)) και β) πριν από την λήξη, στις 18 Ιουνίου 2021 του ΣΜΕ με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της ΕΧΑΕ.

  • Καταβολή Μερίσματος (*):                                          Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2021:          Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2021:      Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

(*)        Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι ανωτέρω σχετικές ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Τυχόν μέρισμα για την χρήση 2020 θα καταβληθεί μέσω Τραπέζης. Η Τράπεζα που θα επιλεγεί (θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση) θα πιστώσει τους λογαριασμούς των χειριστών, οι οποίοι με την σειρά τους θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους.

Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021.

Tα αποτελέσματα εκάστης περιόδου θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.athexgroup.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Δεκεμβρίου 2023

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Εκδότης Αντικειμένων