Ανακοινώσεις Ομίλου (ως εισηγμένη)

Χρηματοοικονομικό ημερολόγιο 2023

 

 

Ανακοίνωση

Χρηματοοικονομικό ημερολόγιο

30 Δεκεμβρίου 2022 - Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει το Χρηματοοικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2023:

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2022:                 Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2023:        Δευτέρα 22 Μαΐου 2023
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων:         Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023
  • Δικαιούχοι μερίσματος - record date (*):                    Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023

Σχετικά με τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εάν αποφασιστεί η καταβολή μερίσματος, η ημερομηνία αποκοπής (Τετάρτη 14.6.2023) είναι πριν από την λήξη, στις 16 Ιουνίου 2023 του ΣΜΕ με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της Εταιρείας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

  • Καταβολή Μερίσματος (*):                                          Πέμπτη 20 Ιουνίου 2023
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2023:          Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2023:      Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023

(*)        Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι ανωτέρω σχετικές ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Τυχόν μέρισμα για την χρήση 2022 θα καταβληθεί μέσω της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ATHEXCSD) και η Εταιρεία θα δημοσιεύσει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών για τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του 2022 θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023.

Tα αποτελέσματα εκάστης περιόδου θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.athexgroup.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Σεπτεμβρίου 2023

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

22 Σεπ 2023 00:00: ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ( ΑΤΤ ) Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων,

Εκδότης Αντικειμένων