Ξεκινάει η «Εβδομάδα Τεχνολογίας», ένα αφιέρωμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις εισηγμένες  εταιρείες του κλάδου Τεχνολογίας - Πληροφορικής.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει :

  • Παρουσίαση της εξέλιξης των συνολικών μεγεθών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου την τελευταία 10ετία
  • Factsheet για κάθε μία εταιρεία με χρηματιστηριακά και οικονομικά στοιχεία
  • Video στελεχών κάθε εταιρείας, οι οποίοι θα αναφέρονται στην πορεία αλλά και τις προοπτικές αυτής