Διακανονισμός

To ATHEXCSD παρέχει υπηρεσίες διακανονισμού και Αποθετηρίου.. Οι ασφαλείς και υψηλής απόδοσης διαδικασίες επιτρέπουν την αποτελεσματική και με σχεδόν μηδενικό κίνδυνο εκτέλεση του διακανονισμού σε επίπεδο τελικού επενδυτή.

Περισσότερα για το μηδενικό κίνδυνο...

06-06-2012 | H Omgeo κατατάσσει την Ελληνική Αγορά σε μία από τις ασφαλέστερες παγκοσμίως σε θέματα διακανονισμού και εκκαθάρισης συναλλαγών

Η Ελληνική Αγορά θεωρείται μία από τις ασφαλέστερες αγορές σε θέματα διακανονισμού και εκκαθάρισης συναλλαγών. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε μελέτη της Omgeo, η οποία στηρίχθηκε σε στοιχεία διεθνών θεματοφυλάκων, κατατάσσοντας την Ελληνική Αγορά σε υψηλότατη θέση παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την μελέτη η ΕΧΑΕ  βρίσκεται στην 3η θέση παγκοσμίως όσον αφορά την αξιοπιστία της σε θέματα έγκαιρου και ασφαλούς διακανονισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών.

Ο κίνδυνος για την ελληνική αγορά από λάθος διακανονισμού ανέρχεται μόλις στο 1%, ενώ μόλις δύο αγορές, αυτές της Γαλλίας και της Κορέας  εμφανίζονται στην συγκεκριμένη μελέτη με μηδενικό ρίσκο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκρινόμενη η ελληνική αγορά με άλλες ανεπτυγμένες αγορές,  η Αυστραλία βρίσκεται περίπου στην ίδια κατάσταση με την Ελλάδα, ενώ στις αγορές με την χειρότερη απόδοση εμφανίζεται η  Πορτογαλία με κίνδυνο 10% για τις μετοχές και 5% για τίτλους σταθερού εισοδήματος,  το Ισραήλ με 7,5% και 7% αντίστοιχα, η Αυστρία με 4% και 4,3%  και τέλος η Γερμανία και οι Σκανδιναβικές χώρες με κίνδυνο 5% για τις μετοχές.


Η λειτουργία του διακανονισμού επιφέρει τις δύο παρακάτω οριστικές και αμετάκλητες ενέργειες:

  1. τη  μεταφορά των αξιών από τους Λογαριασμούς Αξιών των πωλητών στους Λογαριασμούς Αξιών των αγοραστών - επενδυτών, μέσω του Σ.Α.Τ.
  2. τις ταυτόχρονες χρεοπιστώσεις των χρηματικών λογαριασμών των Συμμετεχόντων σε χρήμα κεντρικής τράπεζας μέσω του συστήματος  πληρωμών Target 2 της ECB.
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων