Απόφαση 8 Υπηρεσίες διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση & παροχής διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

 

Απόφαση 8

Υπηρεσίες διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση & παροχής διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

27-04-2020
 

 


Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher