ESG: Winning in the long run

     
   

 

 
Δελτίο Τύπου 01/04/2021

 

ESG: Winning in the long run

 

Με επιτυχία και ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με θέμα: «ESG: Winning in the long run». Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν τόσο η ευαισθητοποίηση των εταιρειών όσον αφορά τις ESG πρακτικές όσο  και η παρουσίαση του σχεδίου δράσης του Χρηματιστηρίου στον τομέα αυτό.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης αναφερόμενος ανάμεσα σε άλλα στον σημαντικό ρόλο που παίζει η συστράτευση των παριστάμενων φορέων στην ανάδειξη και προώθηση των θεμάτων ESG στις Ελληνικές επιχειρήσεις και στην επενδυτική κοινότητα.

Ο Καθηγητής του Harvard κ. George Serafeim ανέπτυξε τη σημασία των θεμάτων ESG στις κεφαλαιαγορές αλλά και των σύγχρονων κατευθύνσεων και προβληματισμών πάνω στον τομέα αυτό.  Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική προσφορά του ελληνικού Χρηματιστηρίου τα τελευταία 2 χρόνια όσον αφορά τον τομέα ESG αλλά και τον σημαντικό ρόλο που παίζει η έκδοση του Οδηγού ESG στο θέμα της πληροφόρησης.

Η κ. Γ. Μουρλά, Αναπληρώτρια Επιτελική Διευθύντρια Σχέσεων με Εκδότριες Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις που έχει προγραμματίσει το Χρηματιστήριο μέσα στο 2021 με στόχο:

  • Την προβολή και ενίσχυση της αναγνωσιμότητας των εισηγμένων εταιρειών.
  • Τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων μέσω του Χρηματιστηρίου.
  • Την επιμόρφωση του οικοσυστήματος για θέματα ESG.
  • Την ανάπτυξη πλατφόρμας για την καταχώρηση ESG πληροφοριών και δεδομένων.
  • Τη δημιουργία δείκτη ESG.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Βασιλική Λαζαράκου από την πλευρά της είπε τα εξής:
«Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη βιώσιμη χρηματοδότηση αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα της ΕΕ. Ξεκίνησε πλέον και στη χώρα μας η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση). Θα ήθελα να παραπέμψω στις σχετικές Ανακοινώσεις της ΕΚ όπου δίνεται αναλυτική πληροφόρηση σχετικά. Το σημερινό Συνέδριο, συνδράμει καθοριστικά στην ανάγκη εγρήγορσης όλων των συμμετεχόντων ως προς την κρισιμότητα του νέου πλαισίου για την Αειφόρο Χρηματοοικονομική».

Ο κ. Μιχάλης Ανδρεάδης, Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, έδωσε έμφαση στο εξής:
«Τα κεφάλαια που επενδύουν αποκλειστικά με βάση την εφαρμογή των κανόνων ESG αυξάνονται δραματικά, ενώ και η πιο ενεργός συμμετοχή των ΗΠΑ, η οποία αναμένεται μετά και την αλλαγή στην κορυφή της Αμερικανικής ηγεσίας, θα οδηγήσει σε περαιτέρω μεγέθυνση αυτών των κεφαλαίων. Επιπλέον, τα θέματα ESG, δεν αγγίζουν μόνο τις εισηγμένες εταιρίες, αλλά όλες, δεδομένου ότι πελάτες των εταιριών θα πιέζουν προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά πλέον και οι τράπεζες ενσωματώνουν στις εγκριτικές διαδικασίες χρηματοδότησης τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης για τις εταιρίες που δανείζουν».

Ο κ. Νίκος Μυλωνάς, Καθηγητής ΕΚΠΑ, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μελέτης των πρακτικών ESG των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο, δήλωσε:
«Τα ESG ήρθαν για να μείνουν. Είναι εξαιρετική ευκαιρία για το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Ελληνικές επιχειρήσεις να διεκδικήσουν δυναμικά χρηματοδότηση από θεσμικούς επενδυτές για νέες επενδύσεις. Τα κριτήρια ESG μπορεί να αποτελέσουν οδηγό και εφαλτήριο ανάπτυξης για όσες εταιρείες τα υιοθετήσουν».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κ. Θεοφάνης Μυλωνάς ανάμεσα σε άλλα δήλωσε:
«Τα ESG κριτήρια δεν είναι κάτι όπως λέμε "nice to have". Είναι "must have". Στην Ελλάδα το κανονιστικό περιβάλλον είναι εδώ και οι θεσμικοί επενδυτές έχουν κινηθεί έγκαιρα. Σε αυτή τη κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν και οι επιχειρήσεις προκειμένου να διατηρήσουν τις επενδύσεις σε αυτές αλλά και να προσελκύσουν τα καινούργια κεφάλαια τα οποία θα έρθουν με πολλούς τρόπους στο άμεσο μέλλον».

Η κ. Τίνα Πασσαλάρη, Partner της KKS Advisors συντόνισε την ενότητα με θέμα «ESG στην πράξη». Σε αυτή την ενότητα η κ. Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ δήλωσε:
«Η εφαρμογή κριτηρίων ESG είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Πέρα από την παρακολούθηση των παγκόσμιων προκλήσεων χρειάζεται, δέσμευση, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, συνεχή αναπροσαρμογή του επιχειρησιακού μοντέλου. Στον Όμιλο ΟΤΕ, έχουμε δεσμευτεί να βελτιώνουμε διαρκώς τις επιδόσεις μας σε θέματα ESG, τα οποία πλέον αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής και της λειτουργίας μας. Οι επιδόσεις του Ομίλου σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, περιβάλλοντος και κοινωνίας, έχουν συμβάλει στο να συγκαταλέγεται σήμερα  ο ΟΤΕ σε έξι διεθνείς δείκτες Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων».

Στην ίδια ενότητα ο κ Ν. Κοσκολέτος, CFO της ΕΧΑΕ δήλωσε:
«Η μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση τις περισσότερες φορές υπάρχει εσωτερικά σ 'έναν οργανισμό. Αυτό που απαιτείται είναι η συγκέντρωσή της, η σύνθεσή της και κατ' επέκταση διαχείρισή της κεντρικά προκειμένου να δημοσιοποιείται με τρόπο χρήσιμο για τους ενδιαφερόμενους, σε συνάρτηση με τη στρατηγική μιας εταιρείας». 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

 


Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher