ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Σωκράτης Λαζαρίδης Γιώργος Σεραφείμ Γεωργία Μουρλά
     
Βασιλική Λαζαράκου Μιχάλης Ανδρεάδης Νικόλαος Μυλωνάς
     
Θεοφάνης Μυλωνάς Νίκος Κοσκολέτος Ντέπη Τζιμέα
     
   
Τίνα Πασσαλάρη    

ΔEITE ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ESG

 

EVENT AGENDA

 

15:30 - 15:40

Χαιρετισμός

Σωκράτης Λαζαρίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών

15:40 - 15:50

Η σημασία των θεμάτων ESG
στις κεφαλαιαγορές

Γιώργος Σεραφείμ
Καθηγητής Harvard Business School
Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηρίου Αθηνών

15:50 - 16:05

Το σχέδιο δράσης του Χρηματιστηρίου
για την ανάδειξη των θεμάτων ESG

Γεωργία Μουρλά
Αναπληρώτρια Επιτελική Διευθύντρια Σχέσεων με Εκδότριες Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών

16:05 - 16:15

Μήνυμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Βασιλική Λαζαράκου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

16:15 - 16:25

Οι υφιστάμενες πρακτικές
των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών

Μιχάλης Ανδρεάδης
Επιτελικός Διευθυντής
Λειτουργίας & Ανάπτυξης Αγορών
Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών

Νικόλαος Μυλωνάς
Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

16:25 - 16:35

Η οπτική των θεσμικών επενδυτών

Θεοφάνης Μυλωνάς
Πρόεδρος Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών

16:35 - 16:50

ESG στην πράξη

Νίκος Κοσκολέτος
Επιτελικός Διευθυντής
Χρηματοοικονομικών
Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ντέπη Τζιμέα
Executive Director
Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ

Τίνα Πασσαλάρη
Partner KKS Advisors

16:50 - 17:00

Q&A