ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 21/07/2023 είναι 32,5990

Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη το επισυναπτόμενο αρχείο.

ETF Submission File


Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher