Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Διενέργεια τραπεζικών εργασιών.
Έτος Ίδρυσης 1841
Διεύθυνση ΑΙΟΛΟΥ 86
Ταχ Κωδ:10232
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-3341000
Telefax (210)-3228187
Ιστοσελίδα www.nbg.gr
Email ir@nbg.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΕΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
PIRET CLAUDE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
REEHOORN WIETZE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
CERNAT ELENA ANA (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
MARION-BOUCHACOURT ANNE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
RANGASWAMI JP (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ (40,39%)
Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων ψήφου γίνεται με βάση το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων πλην αυτών που κατέχει το ΤΧΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 10723
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Γιαννόπουλος Νικόλαος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Παπαγρηγόρης Γρηγόρης
Εισαγωγή στο Χ.Α. 22 Φεβ 1905
Κλάδος / Υποκλάδος Τράπεζες / Τράπεζες (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSEA   ΔΤΡ   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE   ΣΑΓΔ   FTSEB  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΤΕ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 861.661.674,13

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων