Περιγραφή των Προϊόντων Πληροφορίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το ATHEX προσφέρει στους πελάτες του το παρακάτω ευρύ φάσμα προϊόντων χρηματιστηριακής πληροφoρίας:

A. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ροή Εντολών TRADES BBO LEVEL SUPPORTED
ΜΕΤΟΧΕΣ ATHEX ΟΜΟΛΟΓΑ ATHEX ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΑΚ ΟΜΟΛΟΓΑ ΧΑΚ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ATHEX ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΕΝΕΧ
MIFID Post Trade N/A Ναι 0 0 0 0 0 0
ΕΠΙΠΕΔΟ 1 N/A Ναι 1 1 1 1 1 1
ΕΠΙΠΕΔΟ 2 N/A Ναι 5 5 5 5 5 5
ΕΠΙΠΕΔΟ 3 N/A Ναι 10 5 10 10 10 10
ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Ναι Ναι 10 5 10 10 10 10
 

Το προϊόν «Δείκτες ATHEX» περιλαμβάνεται στα προϊόντα Επιπέδου 1,2,3 και στο προϊόν  «Πλήρες Βάθος Εντολών». Επίσης, οι «Δείκτες ATHEX» παρέχονται και ως ανεξάρτητο προϊόν. Τέλος, περιέχεται ξεχωριστά το προϊόν «Δείκτες FTSE/ATHEX».

B. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ MIFID Post Trade ΕΠΙΠΕΔΑ 1 - 3 ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
Τιμές και Τεμάχια Πράξεων Ναι Ναι Ναι
Αθροιστικά Τεμάχια Πράξεων Ναι Ναι Ναι
Καλύτερες τιμές επιπέδων αγοράς - πώλησης και όγκους N/A Ναι Ναι
Αριθμός εντολών ανά επίπεδο αγοράς - πώλησης N/A Ναι Ναι
Λεπτομερής Περιγραφή ανά εντολή N/A N/A Ναι
Τιμές Κλεισίματος Ναι Ναι Ναι
Τιμές Ανοίγματος, Μέγιστες και  Ελάχιστες Τιμές Ναι Ναι Ναι
Ενδεικτικές τιμές και όγκους κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών Ναι Ναι Ναι
APA@ATHEX OTC πληροφορία Ναι Ναι Ναι
 

 

Για αναλυτικότερη πληροφόρηση επιλέξτε παρακάτω:

A. Προϊόντα Πληροφορίας

B. Άδειες Αναμετάδοσης Ειδικών Υπηρεσιών ATHEX

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων