Προϊόντα Πληροφορίας

Προϊόντα πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο Περιεχόμενο πληροφορίας για την Αγορά Αξιών ATHEX ή ΧΑΚ

MIFID ΙΙ POST TRADE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

 • Τιμές και τεμάχια της τελευταίας πράξης,
 • Τιμές ανοίγματος, Μέγιστες Τιμές, Ελάχιστες Τιμές και Τιμές Κλεισίματος,
 • Αθροιστικά τεμάχια πράξεων ημέρας,
 • Ενδεικτικές τιμές και όγκους κατά τη διάρκεια των Δημοπρασιών,
 • Mifid II Trade Flags
 • Reference Data που  παρέχονται από την υπηρεσία RDS του ATHEX,
 • OTC πληροφορία (τιμές & τεμάχια πράξεων) παρέχεται από την υπηρεσία APA@ATHEX του ATHEX.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO)

 • ΠΡΟΙΟΝ ‘MIFID II Post Trade',
 • Η καλύτερη τιμή αγοράς - πώλησης (1ΒΒΟ), ο αντίστοιχος σωρευτικός όγκος και αριθμός εντολών,
 • Πληροφορία Δεικτών ΑΤΗΕΧ, ΧΑΚ.

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (5BBO)

 • ΠΡΟΙΟΝ ‘MIFID II Post Trade',
 • Πέντε καλύτερες τιμές αγοράς - πώλησης (5BBO) και τον αντίστοιχο σωρευτικό όγκο και αριθμό εντολών, ανά επίπεδο τιμής
 • Πληροφορία Δεικτών ΑΤΗΕΧ, ΧΑΚ.

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (10BBO)

 • ΠΡΟΙΟΝ ‘MIFID II Post Trade',
 • Δέκα καλύτερες τιμές αγοράς - πώλησης (10BBO) και τον αντίστοιχο σωρευτικό όγκο και αριθμό εντολών, ανά επίπεδο τιμής.
 • Ειδικά για Ομόλογα ΑΤΗΕΧ παρέχεται 5BBO,
 • Πληροφορία Δεικτών ΑΤΗΕΧ, ΧΑΚ.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

 • Πληροφορία όλων των Εντολών που εισάγονται στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης: Ώρα καταχώρησης, σειριακός αριθμός, τύπος εντολής, τιμή και όγκος ανά εντολή,
 • ΠΡΟΙΟΝ ‘ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (10BBO)'

 

Προϊόντα πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο Περιεχόμενο πληροφορίας για την Αγορά Παραγώγων ATHEX

MIFID ΙΙ POST TRADE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

 • Τιμές και τεμάχια της τελευταίας πράξης
 • Τον υποκείμενο τίτλο μετοχής ή δείκτη,
 • Την ημερομηνία λήξης,
 • Τον συνολικό αριθμό των ημερήσιων ανοικτών συμβολαίων,
 • Αριθμό των διαπραγματεύσιμων συμβολαίων,
 • Τιμές ανοίγματος, Μέγιστες Τιμές, Ελάχιστες Τιμές, Τιμές Εξάσκησης και Τιμές Κλεισίματος.
 • Reference Data (RDS Service).

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO)

 • MIFID II Post Trade Πληροφορία,
 • Η καλύτερη τιμή αγοράς - πώλησης συμβολαίων (1ΒΒΟ), ο αντίστοιχος σωρευτικός όγκος και αριθμός εντολών
ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (5BBO)
 • MIFID II Post Trade Πληροφορία,
 • Τις πέντε καλύτερες τιμές αγοράς - πώλησης (5BBO) και τον αντίστοιχο σωρευτικό όγκο και αριθμό εντολών, ανά επίπεδο τιμής.
ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (10BBO)
 • MIFID II Post Trade Πληροφορία,
 • Τις Δέκα καλύτερες τιμές αγοράς - πώλησης (10BBO) και τον αντίστοιχο σωρευτικό όγκο και αριθμό εντολών, ανά επίπεδο τιμής.
ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ:
 • Πληροφορία όλων των Εντολών που εισάγονται στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης: Ώρα καταχώρησης, σειριακός αριθμός, τύπος εντολής, τιμή και όγκος ανά εντολή,
 • ΠΡΟΙΟΝ ‘ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (10BBO)'

 

Προϊόντα πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο Δείκτες ATHEX
ΔΕΙΚΤΕΣ ATHEX  1. Τελευταία τιμή Δείκτη

ΔΕΙΚΤΕΣ FTSE/ATHEX

 1. Τελευταία τιμή Δείκτη
   

 

 Ενημερωτικά κείμενα Τύπος Αρχείου
 Information Products & Venues

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων