Αποφάσεις Δ.Σ. Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ATHEXCSD)

Αριθμός Απόφασης  Θέμα   Ισχύς Τροποποίησης Αρχείο

 

Απόφαση 1

Χρεώσεις Διαχείρισης & Λειτουργίας ΣΑΤ

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης) -  Αρχείο Αλλαγών)

27-04-2020

Απόφαση 2

Όροι Πρόσβασης στο Σ.Α.Τ.

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης) -  Αρχείο Αλλαγών)

21-10-2019

Απόφαση 3 Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. 28-01-2014

Απόφαση 4
 

Όροι Διακανονισμού μέσω της ΕΛΚΑΤ ως Κεντρικού Αποθετηριου Αξιών & Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης) -  Αρχείο Αλλαγών)

25-02-2020

Απόφαση 5 Στατιστική κατηγοριοποίηση μερίδων επενδυτών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων 09-01-2015

Απόφαση 6

Τεχνικές προσαρμογές και ημερομηνίες προσαρμογής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 της απόφασης 1/736/2.11.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 2558/26.11.2015) και του άρθρου 5 της απόφασης 7/759/29.06.2016 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

30-06-2016

Απόφαση 7

Τεχνικά και διαδικαστικά θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 7, 8 και 9 του ν. 4569/2018

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης) -  Αρχείο Αλλαγών)

02-04-2019

Απόφαση 8

Υπηρεσίες διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση & παροχής διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

27-04-2020

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων