Αποφάσεις Δ.Σ. Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ATHEXCSD)

Αριθμός Απόφασης  Θέμα   Ισχύς  Αρχείο

 

Απόφαση 1

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες απόκτησης και λειτουργίας της ιδιότητας του Συμμετέχοντα.

06-11-2023

Απόφαση 2

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες πιστοποίησης Συμμετεχόντων - Πιστοποιημένοι Διακανονιστές.

22-11-2023

Απόφαση 3 Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης. 01-02-2022

Απόφαση 4

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Κεντρικής Διατήρησης.

31-10-2022

Απόφαση 5

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Διακανονισμού.

Δείτε Προηγούμενες Εκδόσεις της Απόφασης

06-11-2023

Απόφαση 6

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων.

12-04-2021

Απόφαση 7

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών και Άλλων Επιβαρύνσεων.

12-04-2021

Απόφαση 8

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων.

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης)

19-06-2023


Απόφαση 9

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Συνδέσεων & Πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς.

12-04-2021

Απόφαση 10

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Κληρονομικής Διαδοχής.

12-04-2021

Απόφαση 11

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών & Λοιπών Εισπρακτικών Υπηρεσιών.

01-11-2021

 

Απόφαση 12

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Κωδικοποίησης Αξιογράφων.

12-04-2021

Απόφαση 13

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Παροχής Κανονιστικών Εκθέσεων.

12-04-2021

Απόφαση 14

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ).

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης)

19-06-2023

Απόφαση 15

Παροχή της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων και Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

12-04-2021

Απόφαση 16

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων.

02-01-2023

Απόφαση 17

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μεταβιβάσεων Αξιογράφων με Αίτηση του Δικαιούχου

28-03-2022

Απόφαση 18

 Τιμοκατάλογος Χρεώσεων

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης)

19-06-2023

Απόφαση 19

Θέματα λειτουργίας της Επιτροπής Τροποποίησης Κανονισμού

12-04-2021

Απόφαση 20

 Θέματα λειτουργίας της Επιτροπής Χρηστών

31-01-2023

Απόφαση 21

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες για τη διαχείριση καταστάσεων αθέτησης υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων.

06-11-2023

  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
(άρθρ. 38 παρ. 6 Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014)
 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων