Συμμετοχή σε έργα

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης, το Χρηματιστήριο Αθηνών συμμετέχει σε νέα έργα, υπηρεσίες και αγορές με στόχο την βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών του, ή τη δημιουργία νέων, καθώς και το άνοιγμα σε νέες αγορές.

 

ROOTS, together we grow

VINEYARD

 

Το Roots είναι ένα πρόγραμμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και start-ups στην Ελληνική κεφαλαιαγορά, ως μία εναλλακτική πρόταση για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Περισσότερα...

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία νέων δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών όπως η τεχνολογία νέφους (cloud computing), και τα μεγάλα όγκου δεδομένα (big data) έχει δημιουργήσει την ανάγκη για πιο ισχυρά κέντρα δεδομένων (data centers). Τα κέντρα αυτά δεδομένων αποτελούνται από μεγάλες συστοιχίες διακομιστών (server clusters) βασισμένους σε επεξεργαστές γενικού σκοπού (processors) που καταναλώνουν ιδιαίτερα αυξημένη ενέργεια. Περισσότερα...

 

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων