Το AξIAline έιναι ένα Σύστημα Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης των εκδοτριών (επικοινωνία της εκδότριας με την ΕΧΑΕ), μέσω του οποίου μπορούν να λαμβάνουν τα αρχεία που χρειάζονται για την ενημέρωση του μετοχολογίου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ.


Σύνδεση με το «ΑξΙΑline»


 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων