Επιλογή δείκτη

FTSE_TT

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τελευταία τιμή
5.466,69
Διαφορά Διαφορά %
-110,73 -1,99
  
Τελευταία ενημέρωση:17:25:00 (τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση)
Ενδοσυνεδριακό μέγιστο Ενδοσυνεδριακό ελάχιστο Προηγούμενο κλείσιμο Αξία
5.584,2 5.455,56 5.577,42 8.422.577,596

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων