Επιλογή δείκτη

FTSE_IN

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τελευταία τιμή
5.726,78
Διαφορά Διαφορά %
81,14 1,44
  
Τελευταία ενημέρωση:17:08:12 (τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση)
Ενδοσυνεδριακό μέγιστο Ενδοσυνεδριακό ελάχιστο Προηγούμενο κλείσιμο Αξία
5.730,3 5.668,01 5.645,64 4.548.604,415

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων