Στο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, Axia Numbers μπορείτε να βρείτε, στοιχεία για τη δραστηριότητα και τις κατανομές των επενδυτών στις αγορές χρεογράφων ΧΑ όπως είναι η μηνιαία καταγραφή κινητικότητας επενδυτών στις αγορές χρεογράφων (μετοχές / ομόλογα) του ΧΑ, καθώς και στοιχεία για τον μηνιαίο διακανονισμό χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Επίσης ανάλυση συναλλαγών επενδυτών ανά κατηγορία επενδυτή, στο σύνολο, ανά αγορά ή ανά δείκτη, ανάλυση συμμετοχής επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χ.Α, ιστορικά, ανά αγορά και ανά δείκτη, ανάλυση συμμετοχής επενδυτών σε ομόλογα Ελληνικού δημοσίου / εταιρικά ομόλογα, ανάλυση γεωγραφικής κατανομής ημεδαπών και αλλοδαπών επενδυτών καθώς και στοιχεία για τον μηνιαίο διακανονισμό χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Επιλογές

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων