Στο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, "Χρηματιστηριακές Εξελίξεις" μπορείτε να βρείτε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την μηνιαία δραστηριότητα στις αγορές χρεογράφων του Χ.Α. με συγκεντρωτικά καθώς και επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία για την κίνηση μετοχών, ομολόγων και ETF.

Αναλυτικότερα, απεικονίζονται, η χρηματιστηριακή αξία και η αξία συναλλαγών των αγορών του Χ.Α, οι δείκτες Χ.Α συγκριτικά στοιχεία προηγούμενων μηνών και ετών καθώς και η αναλυτική κίνηση μετοχών και ομολόγων κατά την τελευταία ημέρα του μήνα. Άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται είναι η αξία συναλλαγών και η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών του Χ.Α κατά την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, οι σταθμισμένες τιμές P/E και μερισματικών αποδόσεων, τόσο σε επίπεδο συνόλου αγοράς όσο και σε επίπεδο επιμέρους κλάδων, οι περισσότερο κινηθείσες μετοχές, οι μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του μήνα καθώς και ο αριθμός των εισηγμένων εταιρειών και μετοχικών εκδόσεων. Επίσης η διαχρονική απεικόνιση της ρευστότητας των αγορών Χ.Α (velocity, volatility, spread) καθώς και συγκριτική συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη Χ.Α με διεθνείς δείκτες.

Επιλογές

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο (Χρεόγραφα)


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων