Ιωάννης Κωστόπουλος

Αντιπρόεδρος
(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Ο κ. Κωστόπουλος είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών της Austriacard Holdings, ενός αυστριακού ομίλου υψηλής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία στους τομείς της ψηφιακής ασφάλειας και της διαχείρισης πληροφοριών, εξυπηρετώντας μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Βιέννης και Αθηνών.

Δραστηριοποιείται επίσης ως σύμβουλος επιχειρήσεων στους τομείς της στρατηγικής ανάπτυξης και της οργανωτικής ανάπτυξης και στον τομέα του executive coaching για ανώτερα στελέχη.

Από το 2007 έως το 2015 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και από το 2003 έως το 2007 διετέλεσε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου με αρμοδιότητες σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Διεθνών Δραστηριοτήτων. Από το 2001 έως το 2003 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Πετρόλα Α.Ε., η οποία αργότερα συγχωνεύθηκε με την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Από το 1992 έως το 2000 κατείχε ανώτερες διοικητικές θέσεις με έδρα την Ελλάδα και συγκεκριμένα: Διευθύνων Σύμβουλος της Diageo-Metaxa (1992-1997), Διευθύνων Σύμβουλος της Johnson & Johnson Ελλάς (1998) και Περιφερειακός Διευθυντής της Johnson & Johnson για όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια (1998-2001).

Από το 1987 έως το 1992 ήταν ανώτερο στέλεχος στη διεθνή εταιρεία συμβούλων διαχείρισης Booz Allen & Hamilton με έδρα το Λονδίνο και ήταν υπεύθυνος για την εκτέλεση πολυάριθμων έργων στρατηγικής ανάπτυξης, οργανωτικής ανάπτυξης και βελτιστοποίησης απόδοσης για πελάτες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, κυρίως στους κλάδους των τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των καταναλωτικών προϊόντων. Από το 1983 έως το 1986 εργάστηκε στην Chase Manhattan Bank στη Νέα Υόρκη, την Αθήνα και το Λονδίνο στον τομέα των μεγάλων επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Procter & Gamble στη Γενεύη, όπου εργάστηκε από το 1980 έως το 1982. Έχει διατελέσει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των οργανισμών: ΣΕΒ (2008-2015), Elpedison SpA, (2007-2015), ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (2005-2008), Fourlis Group S.A. (2007-2022), ΙΟΒΕ/Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (2008-2011), Frigoglass Α.Ε. (2014-2023).

Είναι κάτοχος MBA από το University of Chicago, USA (1980) και B.Sc. Economics από το University of Southampton UK (1978).

Υπηκοότητα: Ελληνική, Βρετανική