Πίνακες δικαιούχων χρηματικών & αυτούσιων παρακαταθηκών στο ΤΠΔ Αρχείο
 - 2019-03-27 Πίνακας δικαιούχων εκποιημένων κατασχεμένων -Χρηματική Ν4569 αρ.29 παρ.7δ
 - 2019-07-01 Πίνακας δικαιούχων εκποιημένων διαθεσίμων-Χρηματική Ν4569 αρ.29 παρ7β με πληρότητα 
 - 2019-07-26 Πίνακας δικαιούχων εκποιημένων βεβαρημένων-Χρηματική Ν4569 αρ.29 παρ.8β
 - 2019-07-26 Πίνακας δικαιούχων εκποιημένων διαθεσίμων -Χρηματική Ν4569 αρ.29 παρ7β χωρίς πληρότητα 
 - 2019-11-14 Πίνακας δικαιούχων μη εκποιημένων βεβαρημένων -Αυτούσια Ν4569 αρ.29 παρ.8β
 - 2019-11-14 Πίνακας δικαιούχων μη εκποιημένων διαθεσίμων  -Αυτούσια Ν4569 αρ.29 παρ.7β με ελλιπή στοιχεία
 - 2019-11-14 Πίνακας δικαιούχων μη εκποιημένων διαθεσίμων -Αυτούσια Ν4569 αρ.29 παρ.7β 
 - 2019-11-15 Πίνακας δικαιούχων μη εκποιημένων κατασχεμένων -Αυτούσια Ν4569 αρ.29 παρ.7δ

 

 

Πίνακας αξιών που δεν εκποιήθηκαν Αρχείο
 - 2019-07-22 Πίνακας δικαιούχων υπολοίπων βεβαρημένων αξιών που δεν εκποιήθηκαν
 - 2019-06-21 Πίνακας δικαιούχων υπολοίπων διαθεσίμων αξιών που δεν εκποιήθηκαν
 - 2019-03-15 Πίνακας δικαιούχων υπολοίπων κατασχεμένων αξιών που δεν εκποιήθηκαν 

 

 Πίνακας υπολοίπων εκποιούμενων αξιών ανά ημέρα εκποίησης  

 

 

 

Εκποιήσεις αξιών σύμφωνα με το άρθρο 29 (παρ. 7, 8 και 9) του ν.4569/2018

Πίνακας ανάθεσης εκποιούμενων αξιών σε Μέλη Αρχείο
 - 2019-05-30 (πρόσθετη ανάθεση βεβαρημένων αξιών)
 - 2019-05-30 (πρόσθετη ανάθεση διαθεσίμων αξιών)
 - 2019-04-25 
 - 2019-04-22 
 - 2019-04-17 (αντικαταστάθηκε από τον πίνακα ανάθεσης 22/04/2019) 
 - 2019-03-22 (αντικαταστάθηκε από τον πίνακα ανάθεσης 17/04/2019)
 - 2019-03-21 (αντικαταστάθηκε από τον πίνακα ανάθεσης 22/03/2019)
 - 2018-12-24 (πρόσθετη ανάθεση κατασχεμένων αξιών)
 - 2018-12-19 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων