Νίκος Πορφύρης

Επιτελικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO)

Ο Δρ. Ν. Πορφύρης είναι Επιτελικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO) στον Όμιλο του Χρηματιστήριου Αθηνών. Εργάζεται από το 1998 στις εταιρίες του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών σε μια σειρά από θέσεις, ως Προϊστάμενος Έρευνας και Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων (ADEX), Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών της Αγοράς Παραγώγων (ADEX), Διευθυντής Διεθνών Θεμάτων, Διευθυντής Κεντρικού Μητρώου και Αναπληρωτής Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών. Είναι Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συμμετέχει εκπροσωπώντας τον Όμιλο σε Ευρωπαϊκές Ενώσεις όπως στη Federation of European Stock Exchanges (FESE), στην οποία είναι και Αντιπρόεδρος του Management Committee, στην European Central Depositories Association (ECSDA) και την European Association of Clearing Houses (EACH).

Εργάζεται στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από το 1993 με προϋπηρεσία στις εταιρίες Fimat, Societe Generale Group, και HSBC James Capel ως ποσοτικός αναλυτής, αναλυτής παραγώγων και αναλυτής & διαπραγματευτής παραγώγων, αντίστοιχα.

Eίναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), PhD σε Electrical Engineering (Edinburgh University) και κάτοχος ΜΒΑ με κατεύθυνση στα Χρηματοοικονομικά (Edinburgh University Management School). Στην προηγούμενη εργασιακή εμπειρία του συγκαταλέγεται έρευνα & ανάπτυξη στον τομέα της Μικροηλεκτρονικής και έχει εργαστεί ως μηχανικός παραγωγής στον ίδιο τομέα.