Οργανωτική δομή

 

 

 

Διοίκηση – Εκτελεστική Επιτροπή

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί - πατήστε το όνομα για να δείτε ένα σύντομο βιιογραφικό.

  Ονοματεπώνυμο Θέση
1. Γιάννος Κοντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)
2. Τζούλια Δουκάκη Chief of Staff
3. Θεόδωρος Ζάρρος Επιτελικός Διευθυντής Τεχνολογίας (CTO)
4. Νίκος Κοσκολέτος Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών & Σχέσεων με Εκδότριες (CFO)
5. Γεωργία Μουρλά Επιτελική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου
6. Νίκος Πορφύρης Επιτελικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO)
7. Λίλιαν Γεωργοπούλου Αναπληρώτρια Επιτελική Διευθύντρια Σχέσεων με Εκδότριες
8. Κώστας Καρανάσιος Αναπληρωτής Επιτελικός Διευθυντής Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών & Υποστήριξης Εκδοτριών
9. Αναστασία Μπίκου Αναπληρώτρια Επιτελική Διευθύντρια Πωλήσεων & Ανάπτυξης Εργασιών
10.  Σμαράγδα Ρηγάκου Νομική Σύμβουλος Διοίκησης, Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων