ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Η ΑΛΦΑ ΑSSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ αποφάσισε να προβεί σε επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε όσους θα είναι κάτοχοι μεριδίων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) 5.7.2010. Το συνολικό ποσό της επιστροφής κεφαλαίου και η αξία ανά μερίδιο, θα προσδιορισθούν με την ολοκλήρωση της αποτιμήσεως της 30.6.2010. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 1.7.2010, τα υφιστάμενα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με μειωμένη τιμή κατά το ύψος της επιστροφής κεφαλαίου και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.
Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή (NAV) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 6.7.2010.
Τα κλασματικά υπόλοιπα μεριδίων, θα αποδοθούν στους μεριδιούχους με τη μορφή μετρητών.
Τα νέα μερίδια, θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στο Χ.Α. την 7.7.2010 οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των δικαιούχων με τα επιπλέον μερίδια.
Από την 9.7.2010 θα ξεκινήσει η καταβολή του χρηματικού υπολοίπου στους δικαιούχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Bank ως ακολούθως:
1.Από τους Χειριστές των δικαιούχων, εφ'όσον τους έχει χορηγηθεί δικαίωμα εισπράξεως.
2.Από το Δίκτυο των Καταστημάτων της Alpha Bank στους μεριδιούχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από το Χειριστή τους ή των οποίων τα μερίδια τηρούνται υπό τον χειρισμό της Ε.Χ.Α.Ε. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο Καταστημάτων της Alpha Bank είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδοτήσεως, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μεριδιούχοι να επικοινωνούν με την Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. τηλ. 210 326 2985-96.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων