ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

Με την από 20.05.2020 ανακοίνωση του Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2020 της Εταιρείας μας, ορίστηκε ως ημερομηνία ανακοίνωσης των Αποτελεσμάτων Εξαμήνου η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020. Με την παρούσα ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η εν λόγω ημερομηνία αλλάζει και μετατίθεται για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων