ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2018 - 30/06/2019


Παρακαλώ δείτε συνημμένα την Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού / Αποτέλεσματα και Διάθεση Κερδών Χρήσεως 01/07/2018 - 30/06/2019 για το ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ.

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων