Τιμολογιακή Πολιτική Ομίλου

Αποφάσεις

Αριθμός Απόφασης  Θέμα   Έγκριση / Τροποποίηση Αρχείο

ATHEX

Απόφαση 24
 

Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.

12/04/2021
 

«Χορήγηση εκπτώσεων επί των ετησίων συνδρομών των Μελών για το έτος 2016»

30/09/2016

 

ATHEXCSD

Απόφαση 1

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες απόκτησης και λειτουργίας της ιδιότητας του Συμμετέχοντα.

12-04-2021

ATHEXCLEAR

Απόφαση 10
 

Χρεώσεις Διαχείρισης & Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών

07-08-2020
 

«Χορήγηση εκπτώσεων  επί των ετησίων συνδρομών των Μελών για το έτος 2017»

18-12-2017

Πίνακες Δικαιωμάτων, Χρεώσεων - Φορολογική μεταχείριση ΦΠΑ

 Τίτλος εγγράφου Αρχείο
 Πίνακας Δικαιωμάτων
 Υπουργείο Οικονομικών
  - Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ υπηρεσιών που παρέχονται από τον Όμιλο ΕΧΑΕ
 
 - 27/3/2007
 - 26/9/2013

 

Παρακάτω περιλαμβάνονται:

  • συνοπτικοί πίνακες χρεώσεων των Αγορών Χ.Α.
  • νέα Τιμολογιακή Πολιτική της Αγοράς Παραγώγων (με ισχύ από 01/01/2014)

Συνοπτικοί Πίνακες Xρεώσεων Διαπραγμάτευσης και Εκκαθάρισης

 Τίτλος εγγράφου Αρχείο
 Συνοπτικός πίνακας χρεώσεων Αγοράς Αξιών
 Συνοπτικός πίνακας χρεώσεων Αγοράς Παραγώγων

 

Νέα Τιμολογιακή Πολιτική Αγοράς Παραγώγων

 Τίτλος εγγράφου Αρχείο
 Νέα Τιμολογιακή Πολιτική Αγοράς Παραγώγων
  ** Παρουσίαση της Νέας Τιμολογιακής Πολιτική Αγοράς των Παραγώγων **

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων