Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

 • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
 • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 06/05/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 5.616.600 (ΚO) μετοχές της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ», οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split των μετοχών, σε αντικατάσταση των 11.233.200 παλαιών (ΚO) μετοχών της εταιρίας. Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 5.616.600 (ΚO) μετοχές, με νέο κωδικό ISIN GRS247003007, τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,50 - κατόπιν της επακόλουθης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής - και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €0,5700.

 

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Σύμφωνα με την αριθ. 154/01.04.2019 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν τα ακόλουθα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου:

 • 90.445 τεμάχια με ISIN GR0128010676
 • 90.445 τεμάχια με ISIN GR0128011682
 • 90.445 τεμάχια με ISIN GR0128012698
 • 90.445 τεμάχια με ISIN GR0128013704
 • 90.445 τεμάχια με ISIN GR0128014710
 • 96.475 τεμάχια με ISIN GR0133006198
 • 96.475 τεμάχια με ISIN GR0133007204
 • 96.475 τεμάχια με ISIN GR0133008210
 • 96.475 τεμάχια με ISIN GR0133009226
 • 96.475 τεμάχια με ISIN GR0133010232
 • 96.475 τεμάχια με ISIN GR0138005716
 • 96.475 τεμάχια με ISIN GR0138006722
 • 96.475 τεμάχια με ISIN GR0138007738
 • 96.475 τεμάχια με ISIN GR0138008744
 • 96.475 τεμάχια με ISIN GR0138009759
 • 96.475 τεμάχια με ISIN GR0138010765
 • 96.475 τεμάχια με ISIN GR0138011771
 • 96.475 τεμάχια με ISIN GR0138012787
 • 96.475 τεμάχια με ISIN GR0138013793
 • 96.475 τεμάχια με ISIN GR0138014809

Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των ομολόγων ορίζεται η καθαρή ελάχιστη αποδεκτή τιμή ρευστοποίησης ανά ISIN.


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων