Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

 • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
 • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 13/05/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 10/05/2019 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» (GRS201003019) μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
 • Σύμφωνα με την αριθ. 155/03.04.2019 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν 163.893 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (GRS191213008). Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών ορίζεται η τιμή της αμέσως προηγούμενης τιμής κλεισίματος των μετοχών σε απόκλιση κατά ποσοστό μείον δέκα τοις εκατό (-10%).

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Χ.Α.

Σε συνέχεια των αποφάσεων της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών της 10/05/2019 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες.

Πιο συγκεκριμένα,

 • Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus

Οι μετοχές της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΑΒΑΞ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 42% και συντελεστή Capping 1.0.

 • Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Οι μετοχές της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

 • Δείκτης Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 32%.

 • Δείκτης FTSE/X.A. Τρόφιμα & Ποτά

Οι μετοχές της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

 • Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Επίσης, σε συνέχεια των πρόσφατων αλλαγών στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας «F.G. EUROPE  Α. Ε.» θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες.

Πιο συγκεκριμένα,

 • Δείκτης FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 62% και συντελεστή Capping 1.0.

 • Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 30% και συντελεστή Capping 1.0.

 • Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

 • Δείκτης Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ» με συντελεστή στάθμισης 49%.


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων