Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

 • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
 • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 14/11/2019

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τις αριθ. 171/31.10.2019 και 171Α/07.11.2019 Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν:

 • 777 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «COCA-COLA HBC AG» (CH0198251305)
 • 956 (ΚΑ) μετοχές της τράπεζας «VIOHALCO SA/NV» (BE0974271034)
 • 632 (ΚΟ) μετοχή της εταιρίας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.» (GRS001003029)
 • 270 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (GRS434003000)
 • 9 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (GRS014003024)
 • 66 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» (GRS495003006)
 • 60 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS087003000)
 • 134 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (GRS015003007)
 • 500 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (GRS003003035)
 • 4.488 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. (GRS346003007)
 • 299 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (GRS323003012)

Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών ορίζεται η τιμή της αμέσως προηγούμενης τιμής κλεισίματος των μετοχών σε απόκλιση κατά ποσοστό μείον τέσσερα τοις εκατό (-4%).


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων