Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει,  ότι δυνάμει της από 10 Ιουνίου 2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, εξελέγη το νέο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο  συνήλθε την ίδια ημέρα σε συνεδρίαση, κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, προσδιορίστηκε η ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών ή μη και ανατέθηκαν εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης.

Η συγκρότηση του νέου διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:

 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΗΤΡΟΣ, Πρόεδρος Μη- Εκτελεστικό Μέλος

2) VICTOR ANDREA PISANTE, Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος

3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

5) ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μη- Εκτελεστικό Μέλος

6) ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ, Εκτελεστικό Μέλος

7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μη- Εκτελεστικό Μέλος

8) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ, Ανεξάρτητο Μη- Εκτελεστικό Μέλος

9)  ΒΑΣΙΛΕΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΑΝΩΛΗ, Ανεξάρτητο Μη- Εκτελεστικό Μέλος

10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΣΑΛΑΚΑ, Ανεξάρτητο Μη- Εκτελεστικό Μέλος

 Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι μονοετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων