Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ (ΦΙΕΡΑΤΕΞ)

γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 10η Σεπτεμβρίου 2021, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σήμερα (13/09/2021) σε σώμα ως ακολούθως:

  1. Ιωάννης Ανεζουλάκης του Δημητρίου,Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. Εκτελεστικό μέλος.
  2. Αθανάσιος Μαντήκος του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό μέλος.
  3. Δημήτριος Ανεζουλάκης του Ιωάννη, Εκτελεστικό μέλος.
  4. Αικατερίνη Ζερβού, Μη Εκτελεστικό μέλος.
  5. Περικλής Κωνσταντινίδης του Ανδρέα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
  6. Λαμπρινή Παπαδοπούλου  του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται πενταετής και λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2026. 


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων