Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Lavipharm : Οικονομικά αποτελέσματα 2021

 

Παιανία, 21 Μαρτίου 2022 – Αύξηση Πωλήσεων, βελτίωση Καθαρής Θέσης και μείωση του τραπεζικού δανεισμού παρουσιάζει ο Όμιλος Lavipharm κατά το έτος 2021, παρά τις συνεχείς προκλήσεις λόγω της πανδημίας.

 

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες Πωλήσεις, μετά την αφαίρεση των rebates και clawbacks, ανήλθαν σε Ευρώ 39,7 εκατ. έναντι  Ευρώ 37,6 εκατ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 5,5%. Το Μικτό Κέρδος διαμορφώθηκε σε Ευρώ 15,9 εκατ. έναντι Ευρώ 16,2 εκατ. το 2020, μειωμένο κατά 2,1% λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων για rebates και clawbacks.  Το EBITDA διαμορφώθηκε σε Ευρώ 6,2 εκατ. έναντι  Ευρώ 6,8 εκατ. το 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι το EBITDA του 2021 έχει επιβαρυνθεί από τον σχηματισμό προβλέψεων για απομείωση αξίας  απαιτήσεων και αποθεμάτων συνολικού ποσού  Ευρώ 1,1 εκατ.  Εξαιρώντας το ποσό αυτό, το οποίο δεν είναι επαναλαμβανόμενο, το EBITDA ανήλθε σε Ευρώ 7,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 7%.

 

Τα ενοποιημένα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2,7 εκατ. έναντι Ευρώ 3,3 εκατ. το 2020 και τα Κέρδη μετά από Φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε  Ευρώ 1,7 εκατ. έναντι Ευρώ 2,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η Καθαρή Θέση σημείωσε βελτίωση κατά Ευρώ 1,7 εκατ.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος, λόγω της λειτουργικής του κερδοφορίας, το 2021 μείωσε περαιτέρω τον τραπεζικό του δανεισμό κατά το ποσό των Ευρώ 2,2 εκατ., συνεχίζοντας την πρακτική που ακολουθεί σταθερά την τελευταία πενταετία.

 

 «Το 2021 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την εταιρεία μας. Ο Θανάσης Λαβίδας, βασικός μέτοχος και δημιουργός της σύγχρονης Lavipharm, ολοκλήρωσε μια πορεία 45 ετών στο τιμόνι της φεύγοντας από τη ζωή. Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και η ομάδα διοίκησης συνέχισαν με τον ίδιο ζήλο το έργο του και τα οικονομικά μας αποτελέσματα αποτελούν την απτή απόδειξη», δήλωσε σχετικά ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. για να συμπληρώσει «Μετά από 6 συναπτά έτη ανάπτυξης και κερδοφορίας, πατώντας γερά στα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, μελετώντας κι εξετάζοντας ευκαιρίες και προκλήσεις, σχεδιάζουμε προσεκτικά και με όραμα την επόμενη μέρα της Lavipharm».

 

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm AE, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 20,2 εκατ. έναντι Ευρώ 20,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβαρυμένος από rebates και clawbacks ύψους Ευρώ 0,9 εκατ. χιλ. έναντι Ευρώ 0,4 εκατ. το 2020. Το Μικτό Κέρδος αντίστοιχα διαμορφώθηκε σε Ευρώ 8,4 εκατ. έναντι  Ευρώ 8,7 εκατ. το 2020.

 

Τα αποτελέσματα μετά φόρων  διαμορφώθηκαν σε ζημίες Ευρώ 7,7 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 0,7 εκατ. το 2020. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται επιβαρυμένα λόγω του σχηματισμού  μη επαναλαμβανόμενων προβλέψεων,  που αφορούν απομείωση αξίας θυγατρικών εταιρειών ποσού Ευρώ 4,2 εκατ., καθώς επίσης και απομείωση απαίτησης από θυγατρική ποσού Ευρώ 4,1 εκατ.  Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά των παραπάνω προβλέψεων δεν επηρεάζουν τα Αποτελέσματα και την Καθαρή Θέση του Ομίλου, καθώς αποτελούν λογιστικές απεικονίσεις μεταξύ εταιρειών του Ομίλου.

 

Τέλος, και το 2021, η διοίκηση παρέμεινε σε συνεχή εγρήγορση κατά τη διάρκεια της πανδημίας θέτοντας την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε υψηλή, όπως πάντα, προτεραιότητα. Μέτρα παρέμειναν σε ισχύ, μέσα προστασίας παρέχονταν δωρεάν, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του Ομίλου και διάθεση ενός ανελαστικού αγαθού όπως είναι το φάρμακο.

Η Lavipharm, με πορεία 110 ετών,  είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων