Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

 

                                                       B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

 

                                   Ανακοίνωση Αναστολής Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Ομολογιών

 

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 26/09/2022 συνεδρίασή του αποφάσισε την αναστολή του προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών, που εκδόθηκαν δυνάμει του από 26/06/2018 Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ημερομηνία λήξης την 26.06.2023 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως είχε αποφασιστεί στην από 18/10/2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό στις 19/10/2021.

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων