Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Στρατηγική Ενεργειακής Μετάβασης - Στόχοι 2030

Στα πλαίσια της προγραμματισμένης τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ' τριμήνου 2022 η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2022 στις 17:30 τοπική ώρα, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι η Διοίκηση της Εταιρείας θα παρουσιάσει και την στρατηγική αναφορικά με την ενεργειακή μετάβαση του Ομίλου.

Η παρουσίαση της στρατηγικής – Στόχοι 2030 θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα, μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Πέμπτης 24 Νοεμβρίου 2022, στην επιλογή:

Επενδυτικές Σχέσεις / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Παρουσιάσεις

 

Μαρούσι, 23 Νοεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων