Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ/ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ/ ΕΝΤΥΠΟΥ

 

Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του

Υπεύθυνου των Εταιρικών Ανακοινώσεων και της Εξυπηρέτησης των Μετόχων

 

 

Η εταιρία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμη Εταιρία (εφεξής η Εταιρία) γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., των άρθ. 19 & 20 Ν 4706/20, των άρθ. 5 & 6 της αποφ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/2000 και του άρθ. 17 § 1 του ΚΑΝ ΕΕ 596/2014, ότι με την από 11.06.2024 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας ορίσθηκε ως υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των μετόχων και των εταιρικών ανακοινώσεων στο Χ.Α. ο Χρήστος Σαμιωτάκης του Γεράσιμου-Σπυρίδωνος.

Μαγούλα 11 Ιουνίου 2024

Για την Εταιρία

 

Χρήστος Σαμιωτάκης

Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων

 

 


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων