Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας DIVERSA A.E.B.E.

Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2019

 

 

Συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας
DIVERSA A.E.B.E.

To Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνέχεια της δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής κατάστασης της εταιρίας "DIVERSA Α.Ε.Β.Ε." για την περίοδο που έληξε την 30.06.2019 επί της οποίας ο νόμιμος ελεγκτής της διατυπώνει στην έκθεση ελέγχου του «Γνώμη με επιφύλαξη», αποφάσισε την συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

 

 


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων