Τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής, σχετικά με το διμερή διακανονισμό συναλλαγών εκτός αγοράς (OTC)

Ημέρες λειτουργίας Οι ημέρες λειτουργίας του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το ημερολόγιο συναλλαγών της ΕΧΑΕ
Ωράριο λειτουργίας 09:00 - 20:00 (τοπική ώρα) 08:00 - 19:00 (Central European Time-CET)

 

 Εισαγωγή Εντολών Διακανονισμού
Εισαγωγή εντολών από Γενικούς Χειριστές 09:00 - 20:00   08:00 - 19:00 (CET)
Εισαγωγή εντολών με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια ημέρα (SD) έως : SD   16:45 (τοπική ώρα) SD   15:45 (CET)  
Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Εισαγωγής (ΗΕ) με Ημερομηνία Συναλλαγής (ΗΣ) 2 εργάσιμες ημέρες (ΗΕ - ΗΣ <=2)
Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Διακανονισμού (ΗΔ) με Ημερομηνία Εισαγωγής (ΗΕ) 2 εργάσιμες ημέρες (ΗΔ - ΗΕ <=2)
Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Διακανονισμού (ΗΔ) με Ημερομηνία Συναλλαγής (ΗΣ) 2 εργάσιμες ημέρες (ΗΔ - ΗΣ <= 2)
 Ταύτιση εντολών
Κύκλοι Ταύτισης εντολών διακανονισμού 09:00 - 19:30  (τοπική ώρα) 08:00 - 18:30 (CET) Κύκλοι Ταύτισης εκτελούνται ανά 15 λεπτά
Ποσό ανοχής κατά την ταύτιση 0,00€
 Διακανονισμός
Κύκλοι Διακανονισμού 09:30 - 17:15 (τοπική ώρα) 08:30 - 16:15 (CET) Κύκλοι Διακανονισμού εκτελούνται ανά 1 ώρα. Η EΛΚΑΤ δύναται να διενεργεί και έκτακτους κύκλους.    
Μέγιστος αριθμός ημερών μεταφοράς προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα 0 εργάσιμες ημέρες

 

Τα παραπάνω έχουν ισχύ από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων