Σμαράγδα Ρηγάκου

Νομική Σύμβουλος Διοίκησης & Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Σμαράγδα Ρηγάκου είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και Νομική Σύμβουλος Διοίκησης και Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 
Είναι, επίσης, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΔΕΧΑ), Αντιπρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΤΕΑ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
 
Το 2022 περιλήφθηκε στην GC Powerlist: Greece & Cyprus του Legal 500, ενώ της έχει απονεμηθεί χρυσό βραβείο στα Business Law Awards 2022 για την αναμόρφωση των νομικών υπηρεσιών του Ομίλου στην κατηγορία «Ιn-house banking and financial services team».
 
Έχει εργαστεί σε δικηγορικές εταιρίες με εξειδίκευση στο χρηματοοικονομικό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο και δίκαιο ανταγωνισμού. Απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών με LL.M. στο ευρωπαϊκό δίκαιο και MSc. στα χρηματοοικονομικά.
 
Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Κρατικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης», co-author των συγγραμμάτων «Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων» και «Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κατ' άρθρο ερμηνεία», διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε e-learning σεμινάρια και συμμετέχει ως μέλος σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που αφορούν σε νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς.