Ενημερωτικά Δελτία Αρχείο
Ενημερωτικό Δελτίο (Α) για τη Δημόσια Προσφορά και Εισαγωγή, στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., νέων μετοχών της Τράπεζας και (Β) για την Εισαγωγή Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων κτήσης μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, εκδόσεως του Τ.Χ.Σ. σύμφωνα με το Ν. 3864/2010 και την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38/102, στην Κατηγορία Παραστατικών Τίτλων της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.
Eνημερωτικό δελτίο:
α) Για τη Δημόσια Προσφορά των μετοχών της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την από 16.04.2013 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της τραπέζης και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
β) Για την εισαγωγή στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (warrants)
Ενημερωτικό Δελτίο (Α) για την Δημόσια Προσφορά Μετοχών της Τράπεζας με ΑΜΚ σύμφωνα με την από 29.04.2013 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. και (Β) για την εισαγωγή στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων κτήσης Αυλων, κοινών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας (Warrants)

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων