Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Δραστηριότητα Ο όμιλος Unibios καλύπτει δραστηριότητες που αφορούν στην υπεύθυνη χρήση του νερού και της ενέργειας.Η θυγατρική Κάλλιγκαν Ελλάς ασχολείται με την κατασκευή και την εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας ύδατος στην Ελλάδα και μέσω της θυγατρικής της Water Investments δραστηριοποιείται στην Τσεχία και τη Σλοβακία με προοπτική ανάπτυξης και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων. Η άλλη θυγατρική Βιοσώλ ΑΒΕ ασχολείται με την κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων θέρμανσης και κλιματισμού με έμφαση σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον.Ο όμιλος δραστηριοποιείται μέσω μικρότερων εταιρειών στους τομείς της οικιακής επεξεργασίας ύδατος και της ανέγερσης ικριωμάτων.
Έτος Ίδρυσης 1940
Διεύθυνση ΒΙΟΠΑ 1η και 18η
Ταχ Κωδ:13341
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τηλέφωνο (210)-6037030
Telefax
Ιστοσελίδα http://www.unibios.gr
Email a.svoronos@unibios.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΕΘΟΔΙΟΣ Θ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ (22,0%)
ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (20,88%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 75
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Αντώνιος Σβορώνος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 30 Αυγ 1972
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSEA   ΔΚΥ   ΔΟΜ   ΔΜΚ   ASI  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΒΙΟΣΚ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 4.375.648,2

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων