Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Δραστηριότητα Ο όμιλος Unibios επικεντρώνεται σε δραστηριότητες που αφορούν στην υπεύθυνη χρήση του νερού και της ενέργειας και γενικότερα στην προώθηση της Πράσινης Οικονομίας. Η κύρια θυγατρική του ομίλου είναι η Watera International που δραστηριοποιείται στη Σχεδίαση, Κατασκευή, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Λειτουργία Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού. Οι τομείς δράσης της περιλαμβάνουν την Αφαλάτωση, την Παραγωγή Υπερκαθαρού Νερού, τις Βιομηχανικές Εφαρμογές Καθαρού Νερού, τις Νοσοκομειακές Ανάγκες που περιλαμβάνουν και συστήματα Τεχνητού Νεφρού και τέλος τον Καθαρισμό Ακαθάρτων.
Έτος Ίδρυσης 1940
Διεύθυνση ΒΙΟΠΑ 1η και 18η
Ταχ Κωδ:13341
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τηλέφωνο (210)-6037030
Telefax
Ιστοσελίδα http://www.unibios.gr
Email a.svoronos@unibios.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΒΟΡΩΝΟΣ Π ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Ν ΟΡΦΕΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΕΘΟΔΙΟΣ Θ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
MILLAUER KARL MICHAEL (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΞΙΦΑΡΑΣ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΟΥΡΛΑ Χ ΜΑΡΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ (22,88%)
ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (20,57%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 81
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Αντώνιος Σβορώνος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 30 Αυγ 1972
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSE_IN   ΔΟΜ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΒΙΟΣΚ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 23.034.661,64

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων