Το αρχείο περιλαμβάνει οικονομικές καταστάσεις (δημοσιευμένες με βάση τα ΔΠΧΠ) και πληροφοριακό υλικό για πρώην θυγατρικές του Ομίλου που δεν υφίστανται πλέον, και συγκεκριμένα για τις εταιρείες:

  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΕΤΕΣΕΠ) - Αρ. Μ.Α.Ε. 40531/06/Β/98/15 - Συγχωνεύτηκε με την μητρική ΕΧΑΕ στις 23/11/2006
  • ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ (ΚΑΑ) - Αρ. Μ.Α.Ε. 23708/06/Β/91/25 - Συγχωνεύτηκε με την μητρική ΕΧΑΕ στις 23/11/2006

Επιπλέον, το αρχείο περιλαμβάνει τυχόν πληροφοριακό υλικό για τις εξής πρώην θυγατρικές του Ομίλου που δεν υφίστανται πλέον:

  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΑΣΥΚ) - Συγχωνεύτηκε με την μητρική ΕΧΑΕ στις 18/3/2005
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΠΑ) - Συγχωνεύτηκε με το ΧΑΑ (το οποίο μετονομάστηκε ΧΑ) στις 4/9/2002

Οικονομικές Καταστάσεις ΚΑΑ & ΕΤΕΣΕΠ

 Τίτλος Τύπος Αρχείου
Ετήσιες Οικονομικές Κατάστασεις 2005 ΚΑΑ
Ετήσιες Οικονομικές Κατάστασεις 2005 ΕΤΕΣΕΠ

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων