Το Χρηματιστήριο Αθηνών στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς της για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της, από το Φεβρουάριο του 2010, υλοποίησε και ξεκίνησε τη λειτουργία της νέας αυτής υπηρεσίας, η οποία αφορά την έγκαιρη, έγκυρη και ταχεία ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με τις μεταβολές του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (ΣΑΤ), καθώς και των συναλλαγών που εκτελούνται για λογαριασμό τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα Μέλη ΧΑ και Χειριστές ΣΑΤ κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ΑξίαSMS, εγγράφουν τους πελάτες/επενδυτές ώστε να μπορούν να ενημερώνονται κεντρικά από το Χρηματιστήριο για ένα σύνολο χρηματιστηριακών κινήσεων που εκτελούνται για λογαριασμό τους είτε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων των δικτύων κινητής τηλεφωνίας (SMS), είτε μέσω internet με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η υπηρεσία σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Χρηματιστήριο Αθηνών για να υποστηρίζει την επικοινωνία των Μελών (υπηρεσίες εκτέλεσης εντολών) και των Χειριστών ΣΑΤ (υπηρεσίες φύλαξης τίτλων) με τους επενδυτές πελάτες τους, εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη ενημέρωσή τους για τις παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες. Η μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαβίβαση των πληροφοριών για τις κινήσεις των επενδυτών που καταγράφονται στα συστήματά της, παρέχει από την μία αξιόπιστη και ταχεία επιβεβαίωση για την υλοποίηση των εντολών τους, σχετικά με την διαχείριση των αξιών που κατέχουν και από την άλλη την ασφάλεια της άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση παρέμβασης τρίτου χωρίς την επιθυμία του επενδυτή στην καταχώρηση & φύλαξη των τίτλων του.

Η εγγραφή των επενδυτών-συνδρομητών το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών καθώς και η συχνότητα αποστολής τους εξαρτάται από τις απαιτήσεις των επενδυτών οι οποίες εκφράζονται και καταχωρούνται μέσω των Μελών και Χειριστών στο ΣΑΤ. Ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει ένα σύνολο υπηρεσιών στις οποίες μπορεί να γίνει συνδρομητής όπου κάθε μια αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο είδος πληροφορίας που θέλει να λαμβάνει.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων