Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών και εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας στο χώρο των δικτύων οπτικών ινών.
Έτος Ίδρυσης 2002
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 79-81
Ταχ Κωδ:18346
ΜΟΣΧΑΤΟ
Τηλέφωνο (210)-9837121
Telefax (210)-9834814
Ιστοσελίδα www.optronics.gr
Email optronics@optronics.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Α ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Α ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (30,6%)
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ (29,7%)
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (29,7%)
Προσωπικό Εταιρείας 16
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Μαρία Παπαστεργίου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Μαρία Παπαστεργίου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 9 Δεκ 2008
Κλάδος / Υποκλάδος Τεχνολογία / Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα (21 Μαρ 2022)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΕΑ  
Αγορά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (9 Δεκ 2008)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ENA PLUS (9 Δεκ 2008)
Σχετικά σύμβολα ΟΠΤΡΟΝ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 5.033.585

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων