Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ

Δραστηριότητα Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση Χ. Σαμπάγ & Σ. Χουρί 3
Ταχ Κωδ:15125
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο 216 2022200
Telefax
Ιστοσελίδα
Email
Διοικητικό Συμβούλιο ΦΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΙΣΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΟΥΡΛΗ ΔΑΦΝΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΡΤΣΕΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (21,57%)
HOUSEMARKET Α.Ε. (20,57%)
HOUSE MARKET BULGARIA (12,2%)
AUTOHELLAS ΑΤΕΕ (10,02%)
HM HOUSEMARKET CYPRUS (7,15%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 24
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Εισαγωγή στο Χ.Α. 10 Νοε 2023
Κλάδος / Υποκλάδος Ακίνητη Περιουσία / A.Ε.Ε.Α.Π. Εμπορικών Χώρων (10 Νοε 2023)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ()
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ()
Σχετικά σύμβολα ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 207.791.601,2

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων