Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.

Δραστηριότητα ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έτος Ίδρυσης 1979
Διεύθυνση 23ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ Κωδ:14565
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τηλέφωνο (210)-6241000
Telefax (210)-6241100
Ιστοσελίδα http://www.follifolliegroup.com
Email ir@follifollie.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΕΝΤΑΖΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
HAOLEI ZHANG (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 5079
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 30 Μαρ 1998
Κλάδος / Υποκλάδος
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά
Κατηγορία διαπραγμάτευσης
Σχετικά σύμβολα
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων